EKONOMIKLIPPAN AB

Bra redovisning ger kontroll, koll på läget, manöverutrymme och är lönsamt.

Att sköta sin redovisning handlar inte bara om att följa lagar och regler. Redovisning handlar om att sortera sina kostnader och intäkter på ett sätt som gör att man har kontroll och därmed kan skapa manöverutrymme. God ordning och kontroll på resultat och likviditet ger ett bra beslutsunderlag för att kunna ta bra beslut för den fortsatta verksamheten. Med god ordning finns det mycket att vinna. Ni får svar på frågor som vad vinsten är hos en särskild kund, projekt eller ert bolags resultat månad för månad och mycket mer.

Ekonomiklippan hjälper er att bringa ordning och reda bland era papper, räkenskaper och deklarationer samt ger er information om verksamhetens resultat och finansiella ställning. Vill ni ha stöd och undervisning vid uppstart av det egna företaget för att så småningom stå på egna ben? Vi finns där för er tills ni är mogen att köra på egen hand med Ekonomiklippan som stöd vid behov. Befinner sig bolaget i en tillväxtfas där ni inte hinner med att göra avstämningar inför rapportering och årsbokslut. Vi finns där för er för att komma ikapp och upprätta årsbokslutet inför revisionen.

Ekonomiklippan arbetar i det molnbaserade bokföringssystemet Fortnox men har även erfarenhet av att jobba i flertalet andra bokföringssystem.

Ekonomiklippan har mångårig erfarenhet och kompetens av ekonomichefsarbete hos mindre och medelstora entreprenörsdrivna tillväxtföretag samt rapportering på koncernnivå hos stora börsbolag.

TJÄNSTER

Bolagsbildning

Funderar du på att starta företag?
Aktiebolag eller enskild firma? Vi hjälper dig att bilda bolag från grunden fram till dess att registreringen är genomförd.
Har du upprättat en affärsplan eller behöver du stöd i den processen? Vi hjälper dig med all nödvändig dokumentation efter dina önskemål.

Bokföring

Vi hjälper dig med din löpande bokföring och lönehantering så att du istället kan fokusera på det Du är bra på. Vi kan också hjälpa dig med valda delar av bokföringen om du föredrar att tex sköta faktureringen själv. Du bestämmer själv vilka delar vi ska ansvara för och hur mycket du själv tar hand om.
Se till att få ordning och reda på din verksamhet för bättre lönsamhet.

Månadsbokslut

Vill du veta status på din verksamhets resultat och finansiella ställning mitt under verksamhetsåret?
Låt oss göra ett enklare bokslut när som under året vilket förbättrar ekonomistyrningen ytterligare.

Årsbokslut

Vi upprättar komplett årsbokslut, med de årshandlingar som krävs såsom årsredovisning, årsstämmoprotokoll samt bokslutsdokumentation enligt gällande lagar och revisorernas krav och önskemål.
Tillsammans med kunden planerar och disponerar vi årets resultat för att uppnå bästa tänkbara situation ur skatte- och likviditetshänseende.

Analys och rapportering

Vi utformar er operativa och legala rapportering med utgångspunkt i behovet av beslutsstöd. Utifrån verksamhetens strategi och behov arbetar vi tillsammans med kunden fram de rapporter och stöd för analys som behövs för att kunna fatta rätt beslut för framtiden.

Budgetering

Få stöd med att driva ett effektivare och mer strukturerat budgetarbete som ett planeringsinstrument som i siffror speglar organisationens strategi, ambitioner och mål. Budgeten tillhandahåller en prognos över verksamhetens intäkter och kostnader inför kommande räkenskapsperiod.

Prognoser

Vänd er till oss för att få stöd och hjälp med att upprätta prognoser för att följa upp den redan satta budgeten. Skapa styrinstrument för att säkerhetsställa att organisationen fortfarande är på rätt väg för att uppnå eller överträffa den satta budgeten och få hjälp med att analysera prognosens eventuella avvikelser mot den satta budgeten.

Skatt

Oavsett hur ditt företags behov ser ut kan du lugnt lämna över ansvaret att deklarera och rapportera till Skatteverket till oss. Vi ger dig en sammanställning över vilka skatter företaget behöver betala, och när det ska betalas. Vi sköter även alla löpande deklarationer som en del av arbetet med den löpande redovisningen.

Bolagssärenden

Vi hanterar bolagsärenden med Bolagsverket, Skatteverket mfl myndigheter i samband med förändringar såsom nyregistrering, nyemission, ändring av bolagsordning eller när Ni har valt in en ny styrelseledamot.

Utbildning

Ekonomiklippans utbildning baseras ofta på insyn i våra kunders bolag kombinerat med en gedigen kunskap i företagsekonomi och ekonomistyrning. Det gör att vi kan hjälpa våra kunder med kvalificerad utbildning i allt från offert och order, fakturering, löpande bokföring, avstämningar, bokslut, löner, till att skapa effektiva och enkla rutiner för din bokföring, redovisning, deklaration av skatter och ekonomihantering.

Rådgivning

En del i en verksamhets framgångsresa är att ha kontroll över ekonomin och därmed kunna blicka framåt på stabil grund. Vi ger konsultation utifrån ert behov som beror på ditt företags situation och målsättning. Ekonomirådgivning, skatterådgivning, personal, organisation, effektivisering av ekonomiprocesser är exempel på områden där vi kan fungera som stöd.

Hör av dig!